Porozmawiam z Papieżem

Bardzo chcę,
Tak bardzo szczerze
Porozmawiać z Papieżem.
Ojcze Święty,
Koło Cezarei Filipowej
Pan włożył na barki Twoje
Władzę kluczy.
Będziesz otwierał zamknięte
I zamykał odemknięte.
Będziesz do cnoty wzywał,
Wiązał,
Rozmawiał.
Zjawi się przeciw Tobie zło osobowe.
Czasy nowe.
Ale Cię nie przemogą.
Nie zwyciężą Twoje Bramy Kościelne,
Bramy piekielne.
Polski Papieżu, Janie Pawle drugi,
Spływają na Ciebie łask strugi.