Wątpiącym dobrze radzić

Uczynki miłosierne, co do duszy -
Wątpiącym dobrze radzić.
Zamiast się z bliźnim wadzić,
Lepiej mu dobrze poradzić.
On ma kłopoty,
Ma problemy.
On nie wie, w jakim iść kierunku,
Jak działać,
Co po sięgać.
Idzie szukać ratunku,
Nieustanna mitręga.
I wtedy się jawi człowiek dobrej rady,
Ze szczerym sercem.
Życzliwie
Wskaże wyjście możliwe.
Pokaże ręką kierunek.
W tym ratunek.
Ten od dobrej rady od Boga Pochodzi,
Z nieba radzi.