W Charkowie

17-stego czerwca w Charkowie
Otwarcie Cmentarza Polskiego.
Z wyroku losu strasznego.
Tysiące za Stalina zamordowanych,
Otworzyły się kolejne bramy
Polskich Męczenników.
Takich cmentarzy wiele na świecie:
Tobruk,
Loreto,
Monte Casino.
Kto tam zginął -
Tam go pochowali.
W Charkowie kolejne nasze się otwiera
Śmierć polskich oficerów.
Boże! Kto to pomści?
Gdzie Twoja sprawiedliwość?
Dzisiaj tylko nasze serc krwawienie
I współczucie,
I miłość.