Jezus narodził się

Jezus narodził się
aby udowodnić Ci
miłość jaką od wieków
ogarnął Ciebie

Jezus narodził się
aby uporządkować Twe prawdy
rozrzucone czasem jak litery
bez sensu

Jezus narodził się
aby objawić Ci czym jest miłość
w codziennym zmaganiu się z krzyżem
aż po konwulsje Golgoty

Wiesław Janusz Mikulski