Żaden człowiek

     Jeszcze żaden człowiek nie otrzymał przywileju życia bez zwątpienia i niepokoju.
     Wspaniała wiara w Bożą troskę o wróble i lilie, a jeszcze bardziej o ludzkie dzieci, nie jest zagwarantowana jako stan niezmienny. Trzeba ją równie często i równie regularnie "wdychać" jak powietrze, gdyż wierne bicie serca musi dostać się do krwi.

     My, ludzie, jesteśmy prowadzeni dziwnymi drogami. Dla każdego człowieka powinniśmy mieć cierpliwość i nadzieję, każdemu też powinniśmy pozwolić spróbować, co jeszcze mozę zrobić ze swoim życiem. Dopóki trwa życie, dla każdego istnieje nadzieja.

Rozważania i opowiadania: