Przy rozpalaniu ognia

Dziś rano rozpalę mój ogień
W obecności świętych aniołów z nieba,
Wobec Ariela o najwdzięczniejszym kształcie,
Wobec Uriela, o niezmierzonym uroku.
Bez złej woli, bez zazdrości, bez zawiści,
Bez lęku, bez uciskania
Kogokolwiek pod słońcem,
Lecz ze świętym Synem Bożym
Jako mym obrońcą.
Boże, rozpal w głębi mego serca
Płomień miłości do mego bliźniego,
Do mego wroga, do mego druha,
Do całego rodu mojego,
Do dzielnego, do podłego, do niewolnego.
O, Synu najmilszej Maryi,
Od najmniejszego z żyjących

Po Imię od wszystkich wyższe.

"Carmina Gadelica"