Cisza jest pełnią słowa - Prawdziwa asceza

W komentowanym apoftegmacie Makarego Egipskiego poruszony zostaje temat ascezy. Często wydaje się nam że takie czy inne wyrzeczenie automatycznie przyniesie zbawienne skutki, jak gdyby mniejsza ilość jedzenia od razu skutkowała wzrostem cnoty. Makary uczy nas dziś, że nie ma takiej zależności: u początku ascezy stoi przemiana serca i praca wewnętrzna. Dopiero bojaźń Boża, która ogarnia serce, może objąć całego człowieka.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: