Dzięki Ci Panie Jezu

Dzięki Ci Jezu że tu jestem,
że mogę kochać wszystkich całym sercem
a nade wszystko kochać Ciebie

Dzięki Ci Panie za ten dzień
w którym zakwitła moja dusza
Dzięki Ci za moje małe wielkie szczęście
Za to że jestem i za to że Ci ufam!

Dzięki Ci Boże że jesteś
Ty który jesteś cichy i bosy
Ty który jesteś doskonały
I który słuchasz mojego głosu

Dzięki ze Boże Panie mój
że mogę wierzyć w Twoje słowa
na znak wierności przyjmij mnie
i moją miłość chciej zachować

Dzięki Ci Panie Jezu mój
że wciąż pochylasz się nade mną
dziś czuje dotyk Twój i ciepło
kiedy podajesz mi dłoń świętą

Jestem tutaj i przyrzekam
wielbić do końca to co dałeś
a dałes przecieć mi tak wiele
i nieskończenie mnie pokochałeś

Katarzyna Spólnik