Kłopotliwy uzdrowiony, czyli komentarz do Mk 1,40-45

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: