Składamy dzięki za to, Kim jesteś i co czynisz

     Panie Jezu Chryste, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zwracamy się do Twojego Przenajświętszego Serca z pokorą i szczerością, z czcią i nadzieją, z głębokim pragnieniem oddana Ci należnej chwały i uznania.
     Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za to, Kim jesteś, i za to wszystko co czynisz dla swojej małej trzody.
     Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, wielbimy Cię za miłość, którą nam objawiłeś w swoim Najświętszym Sercu, przebitym za nas, które się stało źródłem naszej radości, źródłem życia wiecznego.
     Zgromadzeni w Imię Twoje, które jest ponad wszelkie imię, oddajemy się Twojemu Najświętszemu Sercu, w którym mieszka pełnia prawdy i miłości.
     W tym oddaniu się Tobie odnawiamy pragnienie odwzajemnienia się naszą miłością za wszelkie przejawy Twojej miłosiernej miłości.
     Panie Jezu Chryste, Królu Miłości i Książe Pokoju, władaj naszymi sercami i naszymi domami. Oddal wszystkie siły ciemności i dozwól nam współuczestniczyć w zwycięstwie Twego Przenajświętszego Serca. Wszyscy wyznajemy i oddajemy cześć i chwałę Tobie, Ojcu i Duchowi Świętemu, Jedynemu żywemu Bogu, panującemu na wieki. Amen.
2 lutego 1986
Jan Paweł II
Jan Paweł II: