Psy, czyli komentarz do Mk 7,24-30

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: