Reguła dla Ciebie - Co to jest medytacja?

W dzisiejszym odcinku serii „Reguła dla Ciebie” ojciec Jan Paweł Konobrodzki przybliża pojęcie medytacji. Jak mówi, medytacja to doświadczenie bardzo powszechne, choć nieuświadomione. Według tynieckiego mnicha jest ona formą obserwacji, kontemplacji: „Robią to często nawet dzieci, gdy obserwują swoje zabawki” – stwierdza ojciec Jan Paweł, podkreślając jednocześnie, że także dorośli podejmują próby obserwacji rzeczywistości, z różnym skutkiem.
W tym ujęciu medytacja to kontemplowanie tego, co jest, i Tego, Który Jest. O tym właśnie usłyszycie w dzisiejszym wideoklipie ojca Konobrodzkiego.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: