Modlitwy pochwalne odmawiane przy wszystkich Godzinach

Święty, święty, święty, Pan Bóg wszechmogący,
który jest i który był, i który ma przyjść: I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Godzien jesteś, Panie, Boże nasz otrzymać sławę,
chwałę i cześć, i błogosławieństwo: I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Godzien jest Baranek, który był zabity,
otrzymać moc i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym: I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Błogosławcie, wszystkie dzieła Pańskie, Panu: I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy Jego i którzy się Boga boicie, mali i wielcy:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Niech Go pełnego chwały chwalą niebo i ziemia: I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i które jest pod ziemią i morze, i co jest w nim:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.
Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże,
wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry,
Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę,
wszelką wdzięczność, wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra.
Niech się stanie. Niech się stanie. Amen.