Reguła dla Ciebie - Radość i mądrość - owoce medytacji

„Wraz z radością twarzy idzie mądrość”, mówi w dzisiejszym klipie ojciec Jan Paweł. Czy to nie pochopne słowa? Mógłby tak uznać ktoś, gdybyśmy nie mówili o radości jako owocu medytacji. Jej praktyka nie zmierza do wzbudzenia wesołkowatości – to byłoby raczej przeszkodą, utrudnieniem samego początku medytacji. Prawdziwa radość pochodzi z głębi, jak wierzymy, ze zjednoczenia ludzkiego serca z Duchem Chrystusa. Nie ma wyższej mądrości niż ta, z którą Słowo odwieczne odkupiło człowieka. Podobnie też nie ma większej radości niż radość otrzymana jako dar Ducha.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: