Pozwól mi stać się gwiazdą...

Panie, pozwól mi stać się Twoją Gwiazdą...
światłem, które świeci pośród nocy
rozjaśniając firmament pogążony w ciemnościach.
Nie proszę Cię byś uczynił mnie słońcem,
które świeci własnym światłem...
ale gwiazdą, która odbija w sobie Twoją Świętą Jasność.

Uczyń mnie Boże...
Swoją pochodnią podtrzymywaną oliwą Twojego Świętego Ducha
i niech Płomień Twojej Miłości nie tli się we mnie ...ale płonie.
Naucz mnie, proszę, być Światłem
i nie pozwól mi skrywać się pod korcem lęku i zwątpienia.
Naucz patrzeć w Twoje Boskie Słońce szeroko otwartymi oczyma,
naucz ufać i kroczyć na przód
...pozwól mi być Gwiazdą Twojej Miłości na firmamencie świata