Sztuka codziennego życia - Dialog i gościnność

Czy chrześcijanin może się nauczyć czegoś od mistrzów Zen? Od Dalaj Lamy?Czy przystoi, by mnisi chrześcijańscy gościli u siebie buddystów? To budzi wiele kontrowersji, jednak ten, kto rozumie podstawowe zasady gościnności nie będzie się oburzał. Dialog i rozmowa są potrzebne – a do tego niezbędne jest spotkanie. Aby uniknąć sporów i sprzeciwów, trwajmy w ciszy, która wykracza poza religijne systemy. W której zanika złość, zapalczywość, niewiedza, brak tolerancji, wyczerupuje się gniew. W której jesteśmy w stanie dostrzec promień światła, który jest w nas.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: