O Miłości...

O Miłości, która nie pozwalasz mi odejść,
W Tobie ma znękana dusza znajduje odpoczynek;
Na nowo ofiaruję Ci życie, które posiadam,
Aby mogło zanurzyć się w oceanie Twej głębi,
Zyskując większe bogactwo i pełnię.
Światłości, która oświecasz mą drogę,
Tobie oddaję gasnący ogień mej pochodni,
Ona użyczy memu sercu swego płomienia,
Aby coraz jaśniej i wspanialej
Świecił Twym blaskiem.

Georg Matheson