Program życia Matki Franciszki

Żaden poranek
Bez szczerzej modlitwy.

Żadna praca
Bez dobrej intencji.

Żadna radość
Bez wdzięcznego spojrzenia w górę.

Żadna rozmowa
Bez pamięci o Wszechmocnym.

Żadne cierpienie
Bez cierpliwości i poddania się Woli Bożej.

Żadna doznana przykrość
Bez pobłażliwości przebaczającej.

Żaden popełniony błąd
Bez żalu.

Żaden zauważony występek
Bez pobłażliwego sądu.

Żaden dobry uczynek
Bez pokory.

Żaden potrzebujący
Bez jałmużny.

Żaden cierpiący
Bez pociechy.

Żaden wieczór
Bez rachunku sumienia!

Rozważania i opowiadania: