Wigilia Paschalna 2017 - komentarz liturgiczny

Przypomnienia:

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczyna się gdy zapadnie noc. Ta noc powinna być czuwaniem. Uczestnicy liturgii przynoszą ze sobą świece.

Kościół świętuje nową Paschę. Jest nią Chrystus – prawdziwy Baranek, który na krzyżu zgładził grzechy świata i ze śmierci przeszedł do nowego życia przez zmartwychwstanie.

Zbawczą tajemnicę w liturgii tej nocy uobecnią nam przede wszystkim dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia.

Liturgia koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Te znaki wytyczają główną treść kolejnych części liturgii Wigilii Paschalnej.

1. Obrzęd światła

W kościele wygasza się światła, wierni gromadzą się przy rozpalonym przed kościołem ognisku. Paschał niesie diakon.
Po pozdrowieniu wiernych i poświęceniu ognia opat przygotowuje Paschał. Po zapaleniu Paschału od nowego ognia rusza procesja do kościoła. Za kadzielnicą idzie diakon z Paschałem. W przedsionku kościoła podnosi Paschał i śpiewa: Światło Chrystusa! Wierni odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Od opuszczonego Paschału świecę zapala opat.

Diakon powtarza śpiew na środku kościoła i wierni zapalają świece od Paschału. Po raz trzeci śpiew powtarza przy balustradzie ołtarza. Po osadzeniu Paschału na świeczniku przed ołtarzem przez diakona, opat nakłada kadzidło, błogosławi diakona, który okadza Paschał i śpiewa Orędzie Paschalne. Po śpiewie Orędzia wierni gaszą świece i siadają.

2. Liturgia słowa

Stworzenie świata (Rdz 1,1–2,2), Ps 104(103) po chwili ciszy Modlitwa celebransa; Ofiara Abrahama (Rdz 22,1-18), Ps 16(15)...; Przejście Izraela przez Morze Czerwone (Wj 14,15–15,1), Pieśń dziękczynna (Wj 15)...; Trwałość przymierza (Iz 54,4a.5-14), Ps 30(29)...; Nowe i wieczne przymierze (Iz 53,1-11), Hymn dziękczynny (Iz 12)...; Mądrością jest księga przykazań Boga (Ba 3,9-15.32–4,4), Ps 19(18)...; Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe (Ez 36,16-17a.18-28), Ps 42(41)...; zapalenie świec na ołtarzu i świateł w kościele, śpiew Chwała na wysokości Bogu i bicie w dzwony, Kolekta; Nowe życie (Rz 6,3-11), Ps 118(117), Alleluja, Chrystus zmartwychwstał (Mt 28,1-10); homilia.

3. Liturgia chrzcielna

Wezwanie do modlitwy nad wodą, śpiew Litanii do wszystkich świętych, modlitwa poświęcenia wody z wstawieniem Paschału do wody, wyjęcie Paschału i aklamacja; zapalenie świec wiernych i odnowie-nie przyrzeczeń chrzcielnych, pokropienie wiernych wodą, przeniesienie wody do chrzcielnicy; modli-twa powszechna.

4. Liturgia eucharystyczna – uczta paschalna w uroczystej formie.

Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wzywa całe stworzenie do udziału w zwycięstwie Zmartwychwstałego Pana. W Tyńcu profesja przechodzi przez cmentarz parafialny i wraca do kościoła.
Jeśli tę procesję odprawia się po Wigilii Paschalnej, stanowi ona ostatnią część liturgii.

Na początku procesji niesie się krzyż procesyjny ozdobiony czerwoną stułą, oraz figurę Zmartwychwstałego. Po powrocie do ołtarza figurę stawia się na balustradzie, opat intonuje: Ciebie Boże wysławiamy. Po hymnie intonuje: Niebo i ziemia się weselą. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Ze zmartwychwstania Twojego Chryste. Alleluja. Po modlitwie opat błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem, diakon chowa Go do tabernakulum. Wyjście ze śpiewem wielkanocnej antyfony Maryjnej.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: