O łaskawa Światłości

O łaskawa Światłości,
Przeczysty blaski wiekuistego Ojca w niebie,
Jezu Chryste, Święty i Błogosławiony!
Oto teraz, gdy zbliżamy się ku zachodowi słońca,
A nasze oczy oglądają światła wieczoru,
Wyśpiewujemy Twą chwałę, o Boże,
Ojcze, Synu i Duchu Święty.
Jesteś godzien, by Cię chwalić
Radosnymi głosami po wsze czasy.
Synu Boga, Dawco życia,
Jesteś godzień, by Cię uwielbiały
Wszystkie Twe stworzenia.

Starożytny hymn o greckim tytule: "Phos hilarion"