Odpowiedzialność

     Jesteśmy odpowiedzialni za każdy dzień, który Bóg nam daje. Jesteśmy odpowiedzialni za czas, który nam daruje z życzliwością. Ponosimy tę odpowiedzialność w miejscu, które Opatrzność Boża nam przydzieliła:
w naszej rodzinie, w narodzie, do którego należymy, we wspólnocie chrześcijańskiej, w której otrzymaliśmy chrzest, w zawodzie, który wykonujemy.
     Jeżeli nawet nie jesteśmy panami czasu, to jednak jesteśmy rządcami, którzy lepiej lub gorzej mogą się obchodzić z tym cennym skarbem, który został im powierzony. Ileż zależy od tego, czy staniemy się mądrymi i wiernymi rządcami!
Helmut Lamparter
Rozważania i opowiadania: