Adwent, czyli obecność - część 5 - O Wschodzie

21 grudnia w Nieszporach śpiewamy antyfonę „O Oriens”: O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci.

Jak zapowiada Bóg przez proroka Malachiasza, dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości (zob. Ml 3,20). Od pierwszych wieków chrześcijaństwa mówiono o Chrystusie jak o o świetle, o słońcu, które rozświetliło mroki grzechu. Najdawniejsza tradycja kazała sprawować liturgię z twarzą skierowaną ku wschodowi, w oczekiwaniu na przyjście Pana. Dziś ponownie wzywamy Jezusa, który poprzez zbawcze dzieło wyzwolił ludzkość z mroku i cienia śmierci. Dziś ojciec Hiżycki zwraca uwagę na fakt, iż Chrystus nie tylko uwolnił nad od wiecznej śmierci, lecz pozwala nam jednoczyć się z Nim, Słońcem Sprawiedliwości.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: