30. DZIEŃ

JUŻ JEST PÓŹNO I SPAĆ IŚĆ WYPADA,
Ojcze mój w niebie u Twych stóp ten dzień składam,
wszystkie moje czyny i moje niedbalstwa.
Dziękuję, że udzielasz mi przebaczenia
przez Syna Twojego.
Dziękuję, że nie zważasz na moje słabości,
że mnie kochasz i łaskawie na mnie spoglądasz,
Uświadamiam sobie, jak bardzo powinienem Ci dziękować.
Ustrzegłeś mnie od wypadku na ruchliwych ulicach
a w moim mieszkaniu czuję się tak dobrze.
W myślach moich rozważam:
jak wielu dobrych ludzi do mnie dzisiaj posłałeś.
Dziękuję, że tak milo obchodzili się ze mną,
że mogłem z nimi szczerze rozmawiać.
Daj mi dzisiaj spokojna noc.
Panie, Ty wiesz, ile mam problemów do rozwiązania.
Ujmij mi trosk i zmartwień.
Daj, bym spokojnie mógł zasypiać,
świadomy Twej Opatrzności. Amen.

POCHWALONY BĄDŹ
Jezu Chryste, Królu Chwaty.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
"Dziękujcie Ojcu,
który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności
i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,
w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego,
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone,
i to co w niebiosach i to co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
On jest Głową Ciała - Kościoła.
On jest Początkiem, pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
przez Niego - i to co na ziemi i to co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój, przez krew Jego krzyża." (Kol. l, 12-20)
Ojcze, w Tobie nadzieję pokładam.
Ojcze, Tobie się oddaję.

Ojcze, do Ciebie należę. Amen.