Idź prosto do nieba, aby sprawić przyjemność dobremu Bogu!

     Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzbudziła nowe dążenie do świętości, pokazując proste prawdy, dostępne dla każdego chrześcijanina, tak zwaną „małą drogę”, która otwarta jest dla wszystkich wierzących. Jej konsekwentna postawa, ciągłe podkreślanie konieczności modlitwy za grzeszników, bezgraniczne zawierzenie Bogu i dziecięcą ufność pozostają dla wielu katolików inspiracją i wsparciem duchowym.
     Iść prosto do nieba z Małą Tereską to książka o ważnym, lecz mało dotąd znanym aspekcie „małej drogi” Świętej z Lisieux. Ks. Martin Pradere przedstawia na stronach tej książki jeden z mało znanych aspektów doktryny św. Teresy z Lisieux: jej „mała droga” jest tak prosta i krótka, że można nią pójść prosto do nieba, nie wstępując do czyśćca! Teresa, ogłoszona doktorem Kościoła, tak streszcza swoją myśl w liście do jednej z zakonnic: „Niech się siostra nie obawia czyśćca z powodu cierpienia, jakie nam się z nim kojarzy, trzeba raczej pragnąć tego, aby się w nim nie znaleźć, sprawiając tym przyjemność Dobremu Bogu, który z wielkim żalem nas tam posyła. Jeśli od tej chwili będzie się siostra starała podobać Mu we wszystkim i ufać niezachwianie, że On nieprzerwanie oczyszcza siostrę swą Miłością, nie pozostawiając nawet śladu grzechu, może być siostra pewna, że nie trafi do czyśćca”.
     Autor, ks. Martin Pradère, omawia w swej książce chrześcijańskie umiłowanie życia, którego przejawem była cała postawa świętej, wyzwolenie się z lęku przed śmiercią, nauczanie św. Tereski o miłosierdziu Bożym oraz podpowiada, jak w praktyce przyczyniać się do uwolnienia dusz z czyśćca poprzez modlitwę, post, jałmużnę i odpusty.
     To świetna lektura dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o życiu i myśli Małej Tereski z Lisieux. Książka, która pociesza i daje nadzieję!
Martin Pradère
Iść prosto do nieba z Małą Tereską
tłum. Monika Bartnicka-Gustowska
Wydawnictwo Esprit, Kraków 2009
Iść prosto do nieba z Małą Tereską
Czytelnia: