Jezus Morski

Jezu Morski, przy porannym wód przybieraniu,
Jezu Morski, przy wieczornym wód oddalaniu:
Gdy tchu pierwszego nabieramy,
Gdy dzień ciemności oddawamy,
Boże wszystkim litościw w łaski okazaniu
Z nami i dla nas bądź,
Miłosierny nas sądź.
Amen. Na wieki rządź.

"Wiersze zachodnich górali szkockich"