Oto jestem

    Wydawnictwo „Biblos” przekazuje do rąk Czytelników kolejną książkę z serii Oto jestem. Autorem tej publikacji, podobnie jak i całej serii, jest Kajetan Rajski, spod którego pióra wyszło już wiele książek oraz artykułów poruszających zagadnienia związane z wychowaniem chrześcijańskim i z nową ewangelizacją. Najnowsza publikacja znanego krakowskiego licealisty zawiera świadectwa kapłanów, a także osób konsekrowanych, podejmujących dzieło misyjne w krajach byłego Związku Radzieckiego. Kajetan Rajski dotarł do kapłanów i sióstr zakonnych, którzy głoszą Chrystusa na terenach dotkniętych duchowym głodem, który jest skutkiem trwającej całe dziesięciolecia dyktatury państwowego ateizmu w jego najbardziej wrogiej dla chrześcijaństwa formie, jaką był ludobójczy komunizm marksistowski. Najnowsza historia krajów, które w XX wieku doświadczyły okrucieństw sowieckiej okupacji jest kolejnym potwierdzeniem faktu, że każdy system, który walczy z Bogiem objawionym w Biblii i w Jezusie Chrystusie, walczy też z człowiekiem i staje się systemem zbrodniczym.
    Misjonarze, którzy głoszą Chrystusa i Jego Ewangelię na terenach byłego Związku Radzieckiego, pracują w wyjątkowo trudnych warunkach. Przychodzi im mierzyć się z osamotnieniem, z codziennym niemal pokonywaniem ogromnych odległości, z często nieżyczliwą, a czasem wręcz wrogą postawą także obecnych władz państwowych, które na różne sposoby utrudniają ich posługę, wykorzystując w tym celu lokalną administrację. Niektórzy z misjonarzy zostali wydaleni ze swoich placówek duszpasterskich i otrzymali zakaz powrotu do ludzi, których w imię Chrystusa uczyli miłości Boga i bliźniego. Świadectwa kapłanów i osób zakonnych, zawarte w niniejszej książce, stanowią potwierdzenie tego, jak bardzo potrzebne jest głoszenie Ewangelii w krajach pokomunistycznych i jak żarliwej, ufnej modlitwy ze strony nas wszystkich potrzebują ci, którzy również w naszym imieniu głoszą Chrystusa daleko od Ojczyzny i od swoich bliskich. Misjonarze z krajów byłego Związku Radzieckiego potrzebują nie tylko naszego wsparcia duchowego, lecz także naszej pomocy materialnej po to, by nie tylko mogli głosić Chrystusa, lecz by byli w stanie prowadzić dzieła charytatywne, które na tamtych terenach są wyjątkowo potrzebne. Większość z ludzi, do których nasi misjonarze docierają z Dobrą Nowiną, żyją w trudnych warunkach materialnych. Część z tych ludzi doświadcza ubóstwa, a nawet cierpi głód.
    W ostatnich latach coraz bardziej uświadamiamy sobie to, że do krajów dotkniętych przez całe dziesięciolecia ideologią państwowego ateizmu i zniewolonych dyktaturą materialistycznego komunizmu, udają się nasi misjonarze, którzy formalnie żyją w kraju demokratycznym oraz w kulturze respektującej godność człowieka i jego wolność, w tym także wolność religijną. Z roku na rok staje się jednak coraz bardziej oczywiste, że w rzeczywistości polityka, kultura, obyczaje i życie społeczne zdominowane są również w naszej Ojczyźnie w coraz większym stopniu przez środowiska lewicowe i liberalne, których wspólnym mianownikiem jest coraz bardziej agresywny ateizm, przybierający nierzadko formę chrystofobii, czyli lęku przed Jezusem, przed Jego prawdą o człowieku i Jego miłością do człowieka. W tej sytuacji przed każdym z nas staje zadanie, by nie poddawać się naciskowi cywilizacji neopogaństwa i powrotu do coraz bardziej pogańskich obyczajów. Błogosławiony Jan Paweł II, Piotr naszych czasów i największy z rodu Polaków, wielokrotnie przypominał nam o tym, że również nasza Ojczyzna potrzebuje obecnie nowej ewangelizacji i odważnych świadków Jezusa Chrystusa. Świadectwa naszych misjonarzy, zebrane w tej ze wszech miar wartej polecenia książce, przypominają nam o tym, że każdy z nas powołany jest do mężnego świadczenia o Chrystusie w tych środowiskach, w których żyjemy na co dzień.
Ks. Marek Dziewiecki
Krajowy Duszpasterz Powołań
Książkę „Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu” Kajetana Rajskiego można zamówić w Wydawnictwie Biblos, zakupić w księgarniach katolickich lub bezpośrednio u Autora: kajetan94@interia.pl
Czytelnia: