O Chryste

O Chryste,
spraw, by wszystko to,
co składa się na nasze życie,
rodziło się z Ducha prawdy
i stawało się owocne przez miłość.
Spójrz na to, co przed nami,
co przeszłe i przyszłe!
Wejrzyj na pragnienia tylu serc!
Ty,
który jesteś Panem historii
i Panem serc ludzkich,
bądź z nami!
Jezu Chryste,
odwieczny Synu Boga,
bądź z nami!
Amen.