Nowe tchnienie Ducha

Owocem ducha jest:
miłość, cierpliwość, dobroć, pokój.(Ga 5,22)

Ześlij na nas, Ojcze,
nowe tchnienie Ducha,
abyśmy mogli godnie kroczyć
drogą chrześcijańskiego powołania,
ofiarowując światu świadectwo
prawdy ewangelicznej
i działając z ufnością
dla połączenia wierzących
więzią pokoju.

Jan Paweł II

Jan Paweł II: