Mission: Oasis

Rekolekcje oazowe w języku angielskim
Krościenko 31.07 – 16.08.2010

     Ruch Światło-Życie otwiera nowy rozdział w swojej historii. Już 31 lipca 2010 roku z inicjatywy Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem rozpoczną się pierwsze rekolekcje Oazy Nowego Życia dla obcokrajowców, prowadzone w języku angielskim.
     Ruch Światło Życie, popularnie zwany „Oazą” jest wspólnotą należącą do ruchów odnowy Kościoła, głęboko zakorzenioną w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Założycielem Ruchu jest ks. Franciszek Blachnicki, którego działalność zaowocowała utworzeniem wielu wspólnot nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami. Ruch Światło-Życie zrzesza ludzi w różnym wieku i różnych stanów: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, małżeństwa, rodziny, kapłanów, osoby konsekrowane. Celem Ruchu jest wychowywanie jego członków do dojrzałego chrześcijaństwa poprzez lekturę Pisma Świętego, Eucharystię i doświadczenie wspólnoty. Każdego roku formacyjnego Ruch stawia sobie za zadanie realizację konkretnego hasła, które przyświeca wszystkim działaniom członków Oazy. Ubiegłoroczny temat „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” wzbudził pragnienie ewangelizacji, niesienia Chrystusa ludziom z całego świata.
     Do Diakonii Misyjnej wpłynęły już pierwsze zgłoszenia na rekolekcje. Chęć uczestnictwa wyrazili między innymi Daniel i David z Kenii, którzy, pod wpływem ubiegłorocznej wizyty kilku animatorów Ruchu w ich parafii, zapragnęli ponownie spotkać się we wspólnocie. Jednak aby uczestniczyć w rekolekcjach potrzebują wsparcia finansowego. Dlatego też w diecezji warszawsko-praskiej organizowana jest akcja „Podziel się oazą!” mająca na celu sfinansowanie kosztów ich przyjazdu oraz pobytu. Udział w niej zadeklarowały 34 wspólnoty, których uczestnicy postanowili w czasie Wielkiego Postu zrezygnować z drobnych przyjemności i w ten sposób wesprzeć to przedsięwzięcie. Do Daniela i Davida dołączyły już kolejne osoby z Kenii, oraz kilku mieszkańców Pakistanu i Chin.
     Ruth z Chin, która w ubiegłym roku przyjechała do Polski wraz z Emmą, Peterem i ks. Zhu na rekolekcje oazowe z Chin dała takie świadectwo: „Mojżesz na pustyni uderzył laską w skałę, z której wypłynęła żywa woda, aby Izraelici mogli się napić. I nasze serca mogą wytrysnąć żywą wodą, którą jest Duch Święty. Krzyż Chrystusa działa podobnie jak laska Mojżesza na pustyni. Nasze serce jest jak skała, a Jezus puka do niego za pomocą Krzyża (...). Rekolekcje młodzieżowe były nie tylko umocnieniem mojego osobistego życia duchowego, wprowadziły mnie one w cały proces życia Kościoła. To było wspaniałe doświadczenie, które możemy wykorzystać w życiu naszego lokalnego Kościoła”. Z kolei Emma podkreślała jak wielką łaską jest dla nas Ruch Światło-Życie: „Ten rodzaj grup o charakterze religijnym w Chinach jest czymś zupełnie nowym i z natury rzeczy ukrytym. Naszą działalność musimy prowadzić w podziemiu.”
     Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio wzywa do nowego zaangażowania misyjnego: „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej”.
     W Misję Oaza zaangażowały się już archidiecezje: łódzka, katowicka, warszawska, krakowska oraz diecezja warszawsko-praska.

Osoby chcące zasponsorować kolejny kilometr zbliżający Azję czy Afrykę do Polski, mogą dokonać wpłaty na konto:

Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" PRAGA w Warszawie
ul. Floriańska 3; 03-707 Warszawa;
Lukas Bank S.A. nr: 48 1940 1076 3068 1040 0002 0000
z dopiskiem: misja oaza

OSOBA KONTAKTOWA:
Marcin Skłodowski
Odpowiedzialny za Diakonię Misyjną
Tel. 502 621 490
Email: diakoniamisyjna@gmail.com
www.wpraga.oaza.pl/dmis

Czytelnia: