Wszyscy ludzie moimi przyjaciółmi

Mam nazywać ludzi swoimi przyjaciółmi?
Czy to jest możliwe?
A przecież codziennie każde spotkanie
może stać się świętem przyjaźni!
Nie chodzi tylko o to,
żeby odkrywać nowe krajobrazy,
piękne okolice, wspaniałe budowle,
sławne dzieła sztuki.
Na początku muszę
odkryć obok siebie drugiego człowieka
i dobro w nim.
Tylko w ten sposób możliwa jest przyjaźń.
Jeżeli jestem egoistą,
wtedy widzę i szukam jedynie siebie.
Wówczas nigdy
naprawdę nikogo nie spotkam.
Nigdy nie przeżyję radości przyjaźni.
„Wszyscy ludzie moimi przyjaciółmi”:
to hasło mogę urzeczywistnić jedynie wtedy,
gdy ja sam
każdego dnia będę próbował być przyjacielem,
dobrym przyjacielem dla wszystkich.