Rzecznik Praw Dziecka o życiu 669 dzieci: to są gierki

Marek Michalak odmawia wykonywania ustawowych obowiązków wobec dzieci powierzonych jego pieczy

Czytelnia: