Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć,
ani kim jest,
ani jaka jest jego prawdziwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.
Dar słowa: