Odwaga jedności

Drodzy bracia i siostry, zjednoczmy się w modlitwie w poniższych intencjach, na które wszyscy możecie odpowiedzieć: Wysłuchaj nas Panie!

W duchu Chrystusa, naszego Pana, módlmy się za Kościół katolicki, za inne Kościoły, za całą ludzkość.
Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się za tych wszystkich, którzy cierpią prześladowanie dla sprawy sprawiedliwości, i za tych, którzy zabiegają o wolność i pokój.
Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się za tych, którzy pełnią urząd w Kościele, za tych, którzy mają szczególne obowiązki w społeczeństwie, i za wszystkich, którzy służą słabym i bezbronnym.
Wysłuchaj nas Panie!

Prośmy Boga za nas samych, aby dał nam odwagę wytrwania w naszym zaangażowaniu na rzecz jedności wszystkich chrześcijan.
Wysłuchaj nas Panie!

Panie Boże, w Tobie pokładamy ufność. Spraw, byśmy działali w sposób, który jest Ci miły. Spraw, abyśmy byli wiernymi sługami Twojej chwały. Amen.

17 stycznia 1979
Jan Paweł II
Jan Paweł II: