Przekroczyć podziały

Prośmy Pana, aby umocnił we wszystkich chrześcijanach wiarę w Chrystusa, Zbawiciela świata.
Prośmy Pana, aby za pomocą swoich darów wspierał i prowadził chrześcijan na drodze do pełnej jedności.
Prośmy Pana o dar jedności i pokoju dla świata.

Módlmy się:
Błagamy Cię, Panie,
o dary Twojego Ducha.
Pozwól nam przeniknąć
głębie całej prawdy
i pozwól nam dzielić się z innymi dobrami,
których nam udzielasz.

Naucz nas przekraczać podziały.
Ześlij nam swojego Ducha,
aby poprowadził wszystkie Twoje dzieci
do pełnej jedności
w pełni Miłości
i posłuszeństwie Twojej woli,
przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Jan Paweł II

Jan Paweł II: