Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie

Dar słowa: