Kwiatki maturalne - 6

Najśmieszniejsze błędy z WOS
Zadanie I
Napisz nazwiska postaci odpowiadających przedstawionym biogramom. (Biogramów było pięć, nazwiska do odgadnięcia to: Ronald Reagan, Willi Brandt, Michaił Gorbaczow, Margaret Thatcher, Robert Schuman. Podajemy dwa przykłady).
- Zmarły w 2004 r. prezydent USA (...) Narzucił ZSRR wyścig zbrojeń, co pogorszyło sytuację ekonomiczną tego kraju. Popierał polskie dążenia do niepodległości, w tym działalność NSZZ "Solidarność".
Poprawna odpowiedź: Ronald Reagan.
Przykładowe odpowiedzi maturzystów: Waszyngton, Osama Bill Laden, Lech Wałęsa.
- Przywódca ZSRR w latach 1985-1991. Jedyny prezydent ZSRR. Zapoczątkował proces transformacji ustrojowej, tzw. pierestrojkę (...)
Poprawna odpowiedź: Michaił Gorbaczow.
Przykładowe odpowiedzi: Lenin, Stalin, Wałęsa, Breżniew, Chruszczow, Juszczenko.

Zadanie II
Podaj nazwy środków odwoławczych od wyroków wydawanych w Polsce przez sądy I i II instancji.
Poprawna odpowiedź: apelacja i kasacja.
Przykłady odpowiedzi: więzienie, poprawczak, dowody i świadkowie, domy dziecka, odsiedzenie wymierzonej kary.

Zadanie III
Rozwiń skróty nazw partii politycznych.
Przykładowe odpowiedzi:
PiS - Posłowie i Senatorowie, Polska Izba Sądownicza, Polska i Sprawiedliwość.
PO - Przysposobienie Obronne, Partia Obrony, Prawo Obywatelskie, Polskie Obywatelstwo.
SLD - Stronnictwo Ludowo-Demokratyczne, Służba Demograficzna, Sojusz Lewicy Demograficznej, Stowarzyszenie Ludu, Solidarność.

Zadanie IV
Podaj cztery sytuacje, w których marszałek Sejmu do czasu wyboru nowego prezydenta RP wykonuje jego obowiązki.
Poprawna odpowiedź: Śmierć prezydenta, zrzeczenie się urzędu, stwierdzenie nieważności wyboru prezydenta RP, złożenie prezydenta RP z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.
Przykładowe odpowiedzi: Gdy go nie może zastąpić brat bliźniak, gdy trzeba podjąć ważną decyzję, w momencie niemocy zdrowia, w razie złapania na gorącym uczynku prezydenta RP, w czasie udanego zamachu na życie prezydenta.
Z zaleceń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po egzaminie z WOS: "Uczniowie powinni zwracać większą uwagę na przemyślany i potwierdzony posiadaną wiedzą wybór przedmiotu egzaminacyjnego, który wymaga dobrej orientacji w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i politycznych".

Humor: