Litania do świętego Antoniego Padewskiego

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święty Antoni Padewski, módl się za nami
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, módl się za nami
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, módl się za nami
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami
Święty Antoni, perło ubóstwa, módl się za nami
Święty Antoni, lilio czystości, módl się za nami
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, módl się za nami
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, módl się za nami
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, módl się za nami
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, módl się za nami
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, módl się za nami
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, módl się za nami
Święty Antoni, bojowniku wiary, módl się za nami
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami
Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami
Święty Antoni, pogromco występków, módl się za nami
Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, módl się za nami
Święty Antoni, zwycięzco serc, módl się za nami
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami
Święty Antoni, postrachu złych duchów, módl się za nami
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, módl się za nami
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami
Święty Antoni, święty całego świata, módl się za nami
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, módl się za nami
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, módl się za nami
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Antoni
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy: