Rzucanie do celu

Co zrobić, żeby precyzyjnie trafić śnieżką do celu? Odpowiedź zna Ludwik Boski.

Humor: