Niech zstąpi Duch Twój

Panie,
pozwól nam
mówić wszystkimi językami
współczesnego świata:
kultury i cywilizacji,
odnowy społecznej,
ekonomicznej i politycznej,
sprawiedliwości i wyzwolenia,
informacji
i środków społecznego przekazu.
Dozwól nam głosić wszędzie
i we wszystkim
Twoje wielkie dzieła.
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze tej ziemi,
poprzez objawienie
dzieci Bożych.

Jan Paweł II

Jan Paweł II: