O Chryste

O Chryste,
spraw, by wszystko to,
co składa się na to dzisiejsze spotkanie,
zrodziło się z Ducha prawdy
i stało się owocne poprzez miłość.
Spójrz na to, co przed nami,
co przeszłe i przyszłe!
Wejrzyj na pragnienie tylu serc!
Ty,
który jesteś Panem historii
i Panem serc ludzkich,
bądź z nami!
Jezu Chryste,
odwieczny Synu Boga,
bądź z nami!
Amen.

29 Maja 1982
Jan Paweł II

Jan Paweł II: