O źródle Miłości

Zauważ:
promienie Słońca nie są Słońcem.
Rzeka nie jest źródłem,
ale bez Słońca nie byłoby światła,
ani rzeki bez Źródła,
które ofiarowują się, a potem dają siebie.

Podobnie Miłość jest większa niż twoje serce
i oczywiście większa niż twoje ciało.
Miłość jest tchnieniem Boga,
która ogarnia ziemię.
Przenika twoje serce i twoje ciało,
jak przenika całego człowieka, który kocha.
Ponieważ „każda prawdziwa miłość pochodzi od Boga”
i kieruje się ku Bogu,
przechodząc przez wolnego człowieka,
który otwiera się,
przyjmuje i z kolei przekazuje.

Michel Quoist

Rozważania i opowiadania: