Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska
w podwójnej koronie,
módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska
Orłem i Pogonią,
módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska
w warownej kaplicy,
módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska
wileńskiej ulicy,
módl się za nami

Matko Boska -
śliczna Panno w pozłacanej szacie,
módl się za nami

Matko Boska -
moja Matko z dziecięcych zdrowasiek,
módl się za nami

Matko nasza
z codziennego szkolnego pacierza,
módl się za nami

Matko Wilnian -
ta z hejnału katedralnej wieży,
módl się za nami

Matko z wierszy Adamowych,
adamowych filareckich pieśni,
módl się za nami

Matko tych,
co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu,
módl się za nami

Matko nasza partyzancka
z ryngrafów szlacheckich,
módl się za nami

Matko ofiar
zawleczonych do łagrów sowieckich,
módl się za nami

Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino,
Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino,
módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska
z księżycowym sierpem,
módl się za nami

Matko Boska Miłosierna dla tych,
którzy cierpią,
módl się za nami

Matko w niebie królująca, ku której - stęsknione...
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony,
módl się za nami

Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną,
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę.

Modlitwy: