Padnijmy twarzą na ziemię

Padnijmy twarzą na ziemię,
Błagajmy Boga ze skruchą,
Przed Sędzią łzy wylewajmy,
By Jego gniew się uśmierzył.

Tak często, Ojcze najlepszy,
Grzechami Cię obrażamy,
Leczy ty się zmiłuj nad nami
I ześlij swe przebaczenie.

Bo chociaż bardzo niegodni,
Jesteśmy Twoimi stworzeniem,
Więc wspomnij na to i pomóż
Wysławiać życiem Twe imię.

Od zła nas wyzwól dawnego,
A dobro pomnóż swą łaską,
I uczyń Tobie miłymi
Już dziś i w całej wieczności.

Niech Tobie, W Trójcy Jedyny,
Majestat będzie i chwała,
A Ty nam udziel owoców
Zbawczego czasu pokuty.
Amen