Środa i piątek

służba Krzyżowi Świętemu

Troparion
Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem Twojego Kościoła nad przeciwnikami obdarzaj i przez Krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu. Teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Kontakion
Dobrowolnie podniesiony na krzyżu, Chryste Boże, okazuj miłosierdzie swe nowej społeczności noszącej Twoje imię, obdarz swą mocą naszych władców, daj im zwycięstwo nad wrogami, niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju, przemożny znak zwycięstwa.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie