28. DZIEŃ

PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY,
bądź mi światłością w dniu, który rozpoczynam.
Spraw, bym dokoła rozsiewał pogodę ducha,
zwłaszcza w niepewnych i trudnych sytuacjach.
Daj mi odczuwać ciepło Twej miłości,
umacniaj we mnie życie Twojej łaski.
Panie, przejdź dziś przez nasze wioski i miasta,
przez ulice i piace, przez szkoły, urzędy, sklepy, fabryki, i banki,
przez wszystkie zakłady pracy.
Przyjdź do sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Napełnij umysły i serca blaskiem Twej miłości.
Świecące lampy i neony nie uczyniły z naszych miast przybytku ciepła i jasności.
Wśród mnóstwa świateł zapomniano o Jezusie, Słońcu Sprawiedliwości,
który nas prowadzi ku Tobie Boże, ku praźródłu wszelkiej światłości, miłości i życia.

PSALM 115 (tł. M. Skwarnicki)
Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapomnij o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
On twoje życie dobrem nasyca, jak pióra orła odradza się twa młodość.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże:
"Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni.
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg przebaczył nam w Chrystusie." (Ef 4, 32)

Modlitwy: