8. DZIEŃ

KOCHANY OJCZE NIEBIESKI
dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać.
W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego
i wszystkie mi drogie osoby.
Kieruj moimi myślami i czynami.
Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień.
Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła.
Daj serce otwarte, które jest zdolne
radować się Twoją dobrocią i łaską.
Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać.
Jeśli zaś czegoś rozumem swoim pojąć nie zdołam,
spraw, bym rozważał Twoje tajemnice.
Strzeż mnie, bym nie oddalił się od Ciebie.
Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości
i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.

BOGU NA NIEBIE CZEŚĆ I CHWAŁA,
ludziom na ziemi pokój.
Wszechmocny Ojcze, Najwyższy Panie, bądź pochwalony.
Panie Jezu Chryste,
Synu Boży,
bądź pochwalony.
Ty mieszkasz w światłości wiekuistej z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY
i spraw, by spieszący się i zagonieni zatrzymali się na chwilę
i innych ludzi dostrzegli, by byli dobrzy i poznali, czego im potrzeba.
Niech znajdą czas, by się mogli miłować wzajemnie.
Do kościoła, na modlitwę idącym udziel łaski,
by dzielili się z innymi otrzymanymi darami. Niespokojnym pozwól zacząć pytać o drogę prowadzącą do życia wiecznego.
Starców i chorych niech dziś z miłością odwiedzą ludzie dobrzy,
nie zaś ci pustego serca, co im piękne słowa mówią, na zegarek spoglądając.
Niechaj rodzice, którzy swe dzieci mówić nauczyli, niech też rozumieją ich mowę.
Daj nam dziś świadomość Twej wśród nas obecności,
byśmy dla drugich nie byli ciężarem.
Niech w Twojej przy nas obecności spokojnie odetchną i będą radośni.
Ześlij Twojego Ducha,
a wszystko stanie się nowe.
Ty odnowisz oblicze ziemi. Amen.

Słowo Boże:
"Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie." (Mt 10.32)

Modlitwy: