Psalm 134 - Śpiew Lewitów

Żywo! Błogosławcie Jahwe
wszyscy, którzy Jahwe służycie,
wy, którzy sprawujecie służbę w Domu Jahwe
podczas godzin nocnych.
Podnieście ręce ku Świątyni
i błogosławcie Jahwe.
Niech z Syjonu błogosławi ci Jahwe,
On, który stworzył niebiosa i ziemię.

Modlitwy: