Nas pielgrzymów tej ziemi

Nas pielgrzymów tej ziemi,
Mieszkających w hotelach.
Naucz powrotu do domu,
Do domu gdzie Ty będziesz
Ojcem, Alleluja.
Pozbieraj nas z dróg rozmaitych,
Posadź przy swoim stole.
Nakarm nas swoim chlebem,
Posil nas swoim słowem
Ojcze, Alleluja.
Chryste bądź naszym bratem,
Mario bądź naszą Matką,
Przez Ducha Twego zesłanie,
Jesteśmy Twoją rodziną
Ojcze, Alleluja.
Pielgrzymów z dróg rozmaitych,
Z blokowisk i pustyń z betonu,
Prowadź na łąki zielone
do domu gdzie Ty będziesz
Ojcem, Alleluia.