Psalm 25 - Modlitwa o odpuszczenie grzechów i o opiekę Bożą

Do ciebie wznoszę mą duszę,
Jahwe, Boże mój?
w Tobie ufność pokładam, niechże nie będę zawiedziony,
niech wrogowie moi nie triumfują nade mną.
Wszak nie zawiedzie się nikt, kto w Tobie pokłada nadzieję;
zawiodą się ci, którzy niebacznie łamią wiarę.
pozwól mi, Jahwe, poznać drogi Twoje,
poucz mnie o Twoich ścieżkach.
Spraw, bym kroczył w Twej prawdzie i pouczaj mnie,
Tyś bowiem Bóg mój i Zbawca;
Ciebie wyglądam każdego dnia.
pomnij, o Jahwe, na swe miłosierdzie i na swoje łaski,
są bowiem odwieczne!
Nie chciej pamiętać grzechów mej młodości i moich występków,
ale pamiętaj o mnie według miłosierdzia Twego,
przez Twoją dobroć, o Jahwe!
Dobry jest Jahwe i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
prowadzi pokornych drogą sprawiedliwości
i uczy prostaczków swej drogi.
Wszelkie drogi Jahwe to dobroć i wierność
dla tych, co strzegą Jego Przymierza i Jego przykazań.
Dla Imienia Twego, Jahwe,
odpuść mi nieprawość moją, choć jest tak wielka.
Któryż to człowiek, co się Jahwe boi?
On mu wskazuje, jaką ma obrać drogę;
życie upłynie mu w szczęśliwości,
a potomstwo jego ziemię posiądzie.
Jahwe darzy przyjaźnią tych, co się Go boją,
i poucza ich o swoim Przymierzu.
Oczy me nieustannie zwrócone są ku Jahwe,
On bowiem z sideł nogi me uwolni.
Zwróć się do mnie i zlituj się nade mną,
bom samotny i nieszczęśliwy.
Ulżyj utrapieniom serca mego
i wyzwól mnie z mojej udręki.
Spójrz na mą nędzę i na moją mękę
i odpuść mi wszystkie moje grzechy.
Zważ, jak liczni są moi wrogowie
i jak gwałtowną nienawiścią pałają ku mnie.
Zachowaj moje życie i ocal mnie!
Obym nie został zawiedziony, gdy się uciekam do Ciebie.
Niech mnie strzeże niewinność i prawość,
bo w Tobie, Jahwe, pokładam nadzieję.
Wybaw, o Boże, Izraela
od wszystkich jego utrapień!

Modlitwy: