5. DZIEŃ

NIECH MNIE DZIŚ BŁOGOSŁAWI WSZECHMOGĄCY BÓG OJCIEC I SYN I DUCH ŚWIĘTY

PANIE,
nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie.
Wiem, że się zaczął.
Zanim rozpocznę swą pracę,
pragnę się skupić w ciszy.
Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi,
chcę najpierw do Ciebie przemawiać.
zanim wybiegnę na ulicę,
pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem.
Zanim czas codzienny sprawom poświęcę,
pragnę kilka minut przebywać przed Tobą.
Wszystko, co dzisiaj czynić będę,
Tobie na chwałę poświęcam.
Ciebie niech spotykam w każdym człowieku.
Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie
Bądź obecny przy mnie
na wszystkich moich drogach.
Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Amen.

PANIE! OTWÓRZ MOJE OCZY
na cuda Twej miłości. Z niewidomym wołam:
Panie, spraw, abym przejrzał!
Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci.
Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę.
Otwórz moje ręce, Panie,
ubodzy stoją przed moimi drzwiami
i oczekują pomocy.
Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić!

ŚWIĘTA MARYJO, MATKO BOŻA,
módl się za mną w ten poranek.
Módl się za cały świat.
Radośnie rozpoczynam ten dzień, jestem bowiem świadomy,
że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.

JEZU, TOBIE ŻYJĘ!
Jezu, Tobie umieram! Jezu, Twoim jestem w życiu i przy śmierci!

Słowo Boże:
"Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie Boże!"

Modlitwy: